ESFJ pictogram

ESFJ persoonlijkheidstypes zijn plichtsgetrouwe teamspelers die nauw samenwerken met anderen en het fijn vinden zich ergens thuis te voelen. Voor het oplossen van problemen gebruiken ze hun gezonde verstand.

ESFJ ’s en werk
ESFJ ’s komen het beste tot hun recht in een omgeving met een familie-achtige sfeer, met vriendelijke mensen die om elkaar geven. Ze vinden het leuk nauw samen te werken met klanten en collega’s en de waarde van een product, dienst of project te communiceren. ESFJ ’s zullen zich veelal aangetrokken voelen tot functies in de kinderzorg, verpleging, het onderwijs of in religieuze organisaties.

(Bron: OPP Nederland)