Myers Briggs type indicator Dichotomie en Types

Vier dichotomieën / 16 voorkeurstypes

Myers-Briggs type indicator

De 16 persoonlijkheidstypes van de Myers-Briggs Type Indicator zijn gebaseerd op 4 dichotomieën (dimensies) met elk twee.

De 4 MBTI dichotomieën

Myers-Briggs type indicator dichtomieen

Belangrijk is te weten dat iedereen beide polen van alle dichotomieën van de Myers-Briggs type indicator onbewust of bewust “gebruikt” in het dagelijkse leven, de mate waarin in situatie afhankelijk. Denkt u er nu eens over na, dan kunt u zich vast een situatie voorstellen. Het vangt nu eenmaal makkelijker “vliegen met stroop dan met azijn”. MBTI stelt de dus primaire voorkeuren vast.

Wat is MBTI Stap 1

In MBTI Stap 1 worden de vier letters die uw persoonlijkheidstype (voorkeurstype) omschrijven door u vastgesteld.

Wat is MBTI Stap 2

In MBTI Stap 2 worden aan 16 persoonlijkheidstypes (voorkeurstypes) in 20 facetten toegevoegd. Dus voor elke dimensie wordt op vijf extra persoonlijkheidskenmerken diepgaand doorgezocht. MBTI Stap II geeft weer waar mensen afwijken van het overall type en waar interpersoonlijke uitdagingen liggen. De uitkomsten helpen individuen en teams binnen alle niveaus in een organisatie.

Download de MBTI Stap 1 brochure:
Myers-Briggs type indicator Step 1 brochure

Opmerking: Deze download wordt niet ondersteund in IE, Safari of Opera versie 12 (en lager). Gebruik de button.

Download de MBTI Stap 2 brochure:
Myers-Briggs type indicator Step 2 brochure

Opmerking: Deze download wordt niet ondersteund in IE, Safari of Opera versie 12 (en lager). Gebruik de button.

MBTI Stap 2 gedaan?
Maak dan uw persoonlijke “MBTI typie”

Met behulp van uw MBTI Stap 2 rapport kunt op de Engelse OPP site uw persoonlijke “MBTI typie” maken.

De 16 Myers-Briggs type indicator persoonlijkheidstypes

Uw persoonlijkheidstype wordt weergeven in 4 letters en helpt u om uzelf en de interactie met anderen te begrijpen. Er zijn geen goede of slechte types; elk type heeft zijn goede en mogelijk zwakke kanten.

De Myers-Briggs type indicator is type instrument geen eigenschappeninstrument. Het verschil hiertussen is:

  • Een eigenschappeninstrument is als een kei die van een berg afrolt, de kei rolt naar beneden. Dus een voorspelling hoe iemand zal reageren.
  • Een type-instrument is als een persoon die op de berghelling staat, deze persoon kan naar boven of naar beneden. Naar beneden kost minder energie.
  • Er is geen spreiding volgens een normaal verdeling zoals bij eigenschappeninstrumenten.

Een MBTI type geeft dus alleen persoonlijkheidsvoorkeuren aan. Personen met hetzelfde persoonlijkheidstype, bijvoorbeeld beide “ESTJ”, zijn als individu uniek. Maar ze delen beide ongeveer dezelfde voorkeuren.

Hieronder zijn alle types weergeven met een korte omschrijving. Zonder het invullen van de vragenlijst en het coachingstraject is het onmogelijk uw MBTI persoonlijkheidstype vast te stellen.

Bent u bekend met uw type en benieuwd wat waarschijnlijke stressfactors zijn? Ook deze zijn bij de MBTI typeomschrijving als afbeelding opgenomen, met de rechtermuisknop kunnen deze gedownload worden.

ABNP logo Fentix
Fentix psychologie symbool
Fentix personal development symbol
OPP logo
Fentix is MBTI step 1 en 2 gecertificeerd